• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Türkçe » İngilizce Yukarı
haksız
 • {A} unjust, unfair, false, wrong, unjustified, undeserved, unearned, ill-gotten, wrongful, gratuitous, inequitable, iniquitous, insupportable, invidious, raw, tortious, uncalled-for, unequal, unmerited, unrighteous, unwarranted
haksız
1. unjust, wrong.
2. (someone) who is in the wrong; unjustifiable (action).

haksız bulmak /ı/
1. to find (something) unjust.
2. to find (someone) to be in the wrong.

haksız çıkarmak /ı/ to prove (someone) to be in the wrong.

haksız çıkmak to turn out to be in the wrong.

haksız fiil law act of injustice, (a) wrong.

haksız iktisap law usurpation.

haksız rekabet unfair competition.

haksız yere unjustly, wrongfully.
haksız * unjust, wrong. * (someone) who is in the wrong; unjustifiable (action).
haksız inequitable
haksız invidious

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
hak iddia etmek (haksız yere)
 • {V} arrogate to oneself
haksız alıkoyma tazminat davası
 • {N} trover: action of trover
haksız davranış
 • {N} tortious act
haksız fiil
 • {N} tort
haksız iddia
 • {N} arrogation
haksız kazanç
 • {N} haul, pelf, ill-gotten gains
haksız kazanç sağlamak
 • {ID} haul: make a big haul
haksız muamele
 • {N} raw deal, tort
haksız olarak
 • {ADV} unjustly, undeservedly, unmeritedly
haksız rekabet
 • {N} competition: unfair competition
haksız tutuklamayı yasaklayan kanun
 • {NPR} corpus: Habeas Corpus Act
haksız uygulamayı durdurma emri (hukuk)
 • {N} cease and desist order
haksız yere
 • {ADV} unjustly, wrongly, unmeritedly, unduly, undeservedly
haksız yere suçlamak
 • {V} accuse falsely
kurallara uygun ama haksız kazanma
 • {N} gamesmanship
haksız bulmak * to find (something) unjust. * to find (someone) to be in the wrong.
haksız çıkarmak * to prove (someone) to be in the wrong.
haksız çıkmak * to turn out to be in the wrong.
haksız fiil hukuk * act of injustice, (a) wrong.
haksız rekabet * unfair competition.