• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     
Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|
İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {ABBR} reklâm, duyuru, ilan
ad i. ilan, reklam.
AD kıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra).
ad i. ilân, reklâm.
ad A.D. AD kıs. Anno Domini milâttan sonra. ad

i. ilan, reklam.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad
 • {N} name, name: first name, name: given name, appellation, reputation, repute, fame, title, noun, denomination, denotation, designation, moniker, substantive
ad
1. name.
2. first name.
3. noun.
4. reputation, fame, name, repute.

adına /ın/ in the name of.

adını ağzına almamak /ın/ never to speak (someone´s) name, never to mention (someone´s) name.

ad almak
1. to become famous; to get a reputation.
2. to choose a name for oneself.

adını almak to take for oneself the name ..., take the name ...: Raif adını aldı. He took the name Raif.

adı anılmamak /ın/ to be completely forgotten.

adını anmak /ın/ to mention.

adını (bile) anmamak /ın/ to avoid mentioning (one´s) name.

adını bağışlamak to tell one´s name (when asked):

adınızı bağışlar mısınız? May I know your name, please?

adı batası/batasıca damn.

adı batmak to be forgotten, not to be mentioned any more.

adı belirsiz unknown, of obscure origin.

adı bile okunmamak to be insignificant, be without influence.

ad çekimi gram. the suffixing of possessive endings to nouns.

ad çekmek to draw lots.

adını ...a çıkarmak to present oneself as.

adı çıkmak to be talked about, get a bad reputation.

adı ...a çıkmak /ın/ to become known as, get a reputation as a: Adı obura çıktı. He´s gotten a reputation for being a glutton.

adı deliye çıkmak to get the reputation of being crazy.

ad durumu gram. case.

adı duyulmak to become prominent.

adı geçen/anılan previously mentioned.

adı geçmek
1. for someone´s name to be mentioned.
2. /a/ for one´s name to become a part of.

adı gezmek /ın/
1. for someone to be well known.
2. for someone to be a force to be reckoned with.

adı gibi bilmek /ı/ to know (something) like the back of one´s hand.

adına gölge/leke düşürmek to besmirch one´s name, tarnish one´s reputation.

ad gövdesi gram. nominal stem.

adı kale alınmamak /ın/ for someone to be forgotten, not to be spoken of anymore.

adı kalmak
1. to be remembered after one is dead.
2. to be remembered after it has gone.

adı karışmak /a/ to be rumored to be involved in (some doubtful affair).

ad kazanmak to make a name for oneself.

adını kirletmek/lekelemek /ın/ to besmirch (someone´s) name, tarnish (someone´s) reputation.

ad koymak /a/ to name, give a name.

adını koymak /ın/ colloq. to put a price on, decide how much one will pay (for something).

ad kökü gram. nominal root.

adı kötüye çıkmak to get a bad reputation.

adı okunmamak/okunmaz olmak /ın/ for someone to be completely forgotten.

adı olmak to get an undeserved reputation.

adı sanı (one´s) identity: Adı sanı belli olmayanları içeri sokma! Don´t let in anyone if you´re not sure who they are!

adıyla sanıyla (calling someone) by his full appellation: Ona adıyla sanıyla Şeker Ahmet Paşa derlerdi. His full appellation was “Sugar” Ahmet Paşa.

adı sanı belirsiz of doubtful reputation.

adına sunmak /ı, ın/ to dedicate (something) to (someone).

ad takmak /a/ to nickname.

ad tamlaması gram. two adjacent related nouns, as possessor-possessed or modifier-modified.

adını taşımak /ın/ to be the bearer of (someone´s) name; to be responsible for upholding the honor of (someone´s) name.

ad tümcesi gram. sentence with a copulative verb.

adı üstünde true to his/her/its name: Adı üstünde melek gibiydi. True to her name she was like an angel.

adı var
1. existing only in name, imaginary.
2. famous.

ad verilmek to be named; to be given the name of, be named after.

ad vermek
1. /a/ to name, give a name.
2. to reveal the name (of the person who did it).

adını vermek /ın/
1. to tell on (someone), inform on (someone).
2. to give the name of (the person who sent you).

ad yapmak to become famous; to get a reputation.
ad ,-ddi being regarded, regarding, deeming.
ad * name. * first name. * noun. * reputation, fame, name, repute.
ad ad{di} * being regarded, regarding, deeming.

Türkçe » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad nom [le], substantif [le], titre [le]

Türkçe » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad
 • {N} Benennung (F), Bezeichnung (F), Hauptwort (N), Name (M), Personenname (M), Substantiv (N)
ad Name [der]; Ansehen [das], Bezeichnung [die]; Titel [der]; Hauptwort [das], Substantiv [das]
ad r Name, r Vorname; r Ruhm, r Ruf.
ad Bezeichnung f
ad Bezeichnungen pl

Türkçe » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad
 • {N} имя (N), название (N), наименование (N), кличка (F)

Türkçe » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad nombre /m/ adınız nedir? ¿cómo se llama Usted?

İtalyanca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad ye (pr)
ad de (pr)

Türkçe » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad nome, prenome; titolo; (dilbilgisinde) sostantivo
ad ye (pr)
ad de (pr)

Osmanlıca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
AD İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.
ÂD (Âdet. C) Âdetler.
ÂD Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.(Şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemalâtına ve ulvi hukuklarına ve kudsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki, ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anâsır ittifak edip, kavm-i Nuh (Aleyhisselam) ve Âd ve Semud ve Fir'avun gibi ehl-i şirki boğuyor, gark ediyor. $ âyetinin sırriyle cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki, parçalanmak derecesine geliyor. ş.)

İngilizce » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} aviso (M), anuncio (M)

İngilizce » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} annonce (F)

İngilizce » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
AD Dinle! {æd}
 • {ABBR} эра: нашей эры, христианский: христианской эры, эра: новой эры
ad Dinle! {æd}
 • {ABBR} объявление (N), реклама (F), анонс (M)
 • {N} объявление (N), реклама (F)

İngilizce » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
AD Dinle! {æd}
 • {ABBR} Anno Domini, Jahr: im Jahre des Herrn
ad Dinle! {æd}
 • {N} Anzeige (F), Reklame (F), Spot (M), Annonce (F), Inserat (N)

İngilizce » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} annuncio (M), inserzione (F)

İngilizce » Çince (Simpl.) İlişkili Sonuçlar Yukarı
AD Dinle! {æd}
 • {ABBR} 现役
ad Dinle! {æd}
 • {N} 广告

İngilizce » Çince (Trad.) İlişkili Sonuçlar Yukarı
AD Dinle! {æd}
 • {ABBR} 現役
ad Dinle! {æd}
 • {N} 廣告

İngilizce » Arapça İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} إعلان

İngilizce » Portekizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} anúncio (M)

İngilizce » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ad Dinle! {æd}
 • {N} αγγελία, διαφήμιση

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)