• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     
Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|
İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} cari, bugünkü, geçer, geçerli, şimdiki, tedavüldeki
 • {N} akım, akıntı, cereyan, eğilim
current i. cereyan, akım, akıntı. current of events olayların birbirini takip etmesi. alternating current (elek). almaşık cereyan. direct current (elek). doğru cereyan. row against the current akıntıya kürek çekmek.
current s. tedavülde olan, geçerli; hali hazırdaki; şimdiki zamana ait, revaçta olan, tutulan. (moda). current account cari hesap. current events gazete haberleri. current expenses günlük masraflar, günlük giderler. current history bugünün tarihi. currently

z. halen, bu anda, bu günlerde, devamlı olarak.
current i. cereyan, akım, akıntı.
current s.
1. şimdiki, bugünkü, güncel, aktüel.
2. geçer, yürürlükte olan, cari.

İngilizce » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Current Dinle!
Running or moving rapidly.
a.
Current Dinle!
Now passing, as time; as, the current month.
a.
Current Dinle!
Passing from person to person, or from hand to hand; circulating through the community; generally received; common; as, a current coin; a current report; current history.
a.
Current Dinle!
Commonly estimated or acknowledged.
a.
Current Dinle!
Fitted for general acceptance or circulation; authentic; passable.
a.

İngilizce » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} corriente, presente, hoy: de hoy en día, común
 • {N} corriente (F), energía (F), afluente (M)

İngilizce » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} courant, actuel, existant
 • {N} courant (M), flux (M)

İngilizce » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} текущий, теперешний, современный, обращение: находящийся в обращении, ходячий, ходовой, употребительный, распространенный
 • {N} течение (N), поток (M), струя (F), ход (M), ток [эл.] (M)

İngilizce » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} aktuell, augenblicklich, gegenwärtig, laufend, derzeitig, gängig, jetzig, marktgängig, gebräuchlich, nunmehrig, herrschend, bestehend, geltend
 • {N} Strömung (F), Strom (M)

İngilizce » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} corrente, attuale, vigore: in vigore, presente, vigente
 • {N} corrente (F), filone (M)

İngilizce » Çince (Simpl.) İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} 当今, 本届, 通行, 通用, 当前, 活期, 现, 现时, 今, 现在, 这次
 • {N} 潮流, 溜, 趋势

İngilizce » Çince (Trad.) İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} 本屆, 通行, 當今, 當前, 通用, 活期, 現, 現時, 今, 現在, 這次
 • {N} 潮流, 霤, 趨勢

İngilizce » Arapça İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} حالي, جاري, ذائع, شائع, آني, رائج, قائم, سائد, جار, متداول, منتشر, متدفق, حاضر
 • {N} تيار, مجرى, مجرى الحياة, تيار مائي, جريان

İngilizce » Portekizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} actual [PT], atual, corrente, circulante, geral
 • {N} corrente (F), curso (M), tendência (F)

İngilizce » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
current Dinle! {'kɜ:rənt, 'kʌrənt}
 • {A} σύγχρονος, κυκλοφορών, τρεχούμενος, τρέχων, τωρινός, ισχύων
 • {N} ρους, ρεύμα

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)