• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     
Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|
Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta
 • {A} middle, mid, central, medium, middling, intermediate, fair, in-between, intermediary, mean, medial, median, mediate, mediocre, mesial, mesne, moderate, passable, secondary
 • {N} C, middle, center, centre [Brit.], mean, midst, bosom, median, medium
 • {PREF} mid-, meso-, mezzo-
 • {PREP} midst
orta
1. middle, middle part, central part.
2. middle, central (thing).
3. moderate; average, middling.
4. phys. place, locus, field.

ortada
1. in the middle.
2. in public, publicly.
3. evident, obvious.

orta akıncı soccer center forward.

ortaya almak /ı/ to put (someone, something) in the middle; to surround.

ortaya atılmak
1. to be suggested, be proposed, be thrown out for consideration.
2. to sally forth, go forth.

ortaya atmak /ı/ to suggest, throw (something) out for consideration.

orta baklası colloq. loose woman.

ortaya bir balgam atmak vulg. to throw a monkey wrench into the works, say something that upsets things (just at a point when all´s going well).

ortada bırakmak /ı/ to leave (someone) in the lurch, leave (someone) in a difficult situation.

orta boy
1. middle-sized.
2. middle-sized thing.

orta boylu (person) of medium height.

ortasını bulmak
1. to do something in moderation, take the middle course.
2. /ın/ to reconcile.
3. /ın/ to divide (something) into two equal parts.

ortaya çıkarmak
1. /ı/ to expose, reveal, bring to light.
2. to create, introduce (a new thing).

ortaya çıkmak
1. to appear, come on the scene.
2. (for something) to come to light.

orta derece/derecede of middling quality.

orta dikme math. perpendicular bisector.

orta direk
1. naut. mainmast.
2. colloq. middle class, middle-class people.

ortaya dökmek /ı/ to disclose, make public.

ortaya/ortalığa düşmek to become a prostitute.

ortada fol yok yumurta yokken colloq. for no apparent reason whatsoever.

orta halli middle-class.

orta hece yutumu ling. haplology.

orta hizmetçisi housemaid.

orta işi housework.

ortadan kaldırmak /ı/
1. to hide, put (something) out of sight.
2. to eliminate, eradicate, do away with, remove, abolish.
3. slang to kill, rub out, do away with, make away with, put away, remove.

ortadan kalkmak
1. to be done away with; to cease to be.
2. slang to be done away with, be bumped off, be killed.
3. not to be found on the market.

ortada kalmak
1. to be left without house or home, be left homeless.
2. to be caught in the middle (when two of one´s friends are quarreling with each other).

orta karar of middling quality.

ortadan kaybolmak to disappear.

ortaya koymak /ı/
1. to bring up (a matter), put forth (something) for consideration.
2. to create, produce.

orta kuşak the Temperate Zone.

orta malı
1. something everyone uses in common.
2. commonplace, stale, stereotyped.
3. loose woman, woman who sleeps around.

ortanın sağı
1. pol. group that´s to the right of the center.
2. slang very sweet (coffee).

orta sahın arch. central nave.

ortanın solu
1. pol. group that´s to the left of the center.
2. slang (coffee) with little sugar.

ortadan söylemek to make some barbed remarks (about someone within earshot without mentioning that person´s name).

orta şekerli (coffee) with a middling amount of sugar in it.

orta terim log. middle term.

ortaya vurmak /ı/ to expose; to disclose; to make public.

orta yaşlı middle-aged.
orta * middle, middle part, central part. * middle, central (thing). * moderate; average, middling. fizik * place, locus, field.
orta fair to middling
orta intermediate

Türkçe » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta moyen/ne, médiocre, médian/e, modéré/e * moyennement * milieu [le], centre [le], moyenne [la], sein [le]

Türkçe » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta
 • {A} genügend
 • {ADV} mittel
 • {N} Durchschnitt (M), Hälfte (F), Mitte (F), Mittelmaß (N), Zentrale (F)
orta mäßig, mittelmäßig, mittlere(r, s); Mittelpunkt [der], Herz [das], Mitte [die]
orta e Mitte. r Mittelpunkt, e Zentrum; mittelmässig.
orta durchschnittlich-mittelmäßig-Mitte f-Durchschnitt m
orta Mitte f

Türkçe » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta
 • {A} средний, центральный, центровой, центрический
 • {N} центр (M), середина (F), половина (F)

Türkçe » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta medio, central; mediano, mediocre; mitad /f/, med

Türkçe » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta medio, mediocre; centro, media, mezzo ortada manif

Türkçe » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta κέντρο, μέση, καρδία,ομφαλός, κεντρικός
Yunanca Sözlük'e katkılarından dolayı TÜM YAZILIM'a teşekkür ederiz.

Türkçe » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
orta Iki uçtan eşit uzaklikta olan yer * (zaman için) Başlangici ile bitimi arasinda eşit uzaklikta olan süre * Bir şeyin kenarlarindan yaklaşik olarak ayni uzaklikta olan yer * Bir şeyin eşit olarak ayrilabilecegi bölüm * Görünür, algilanir durum * (topluluk) Içinde, arasinda * Egitimde zayif ile iyi arasindaki derece * Siyasette sorunlarin çözümünde aşiriliklardan kaçinan, ölçülü bir yöntem izleyen (siyasî parti) * Her iki yanda kendi türünden eşit sayida nesneler bulunan * Iki karşit nitelik veya durum arasinda bulunan, tutarli, ilimli, vasat * Bir olayin, içinde gerçekleştigi yer * bk. oranti * Güreşte pehlivanlarin ayrildiklari beş dereceden üçüncüsüne büyük orta, dördüncüsüne de küçük orta denir * Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş * Yeniçeri ocağında tabur

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)