• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
aller /ale / v gitmek; ilerlemek, yürümek; uymak, yakışmak aller à la maison varmak aller à pied yürümek, yaya gitmek aller au-devant de qn karşılamaya gitmek aller aux voix oya başvurmak aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek aller en justice mahkemeye başvurmak aller grand train har vurup harman savurmak aller son train bildiğinden şaşmamak allez! haydi! allons! haydi! allons donc haydi canım sen de comment allez-vous? nasılsınız? comment ça va? nasılsınız?, iyi misiniz? se laisser aller kendini kaptırmak s'en aller ayrılıp gitmek; çekilmek, savuşmak; ortadan kalkmak; /ale / nm gitme, gidiş; gidiş bileti aller et retour gidiş dönüş
aller gitmek; ilerlemek, yürümek; uymak, yakışmak

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
laisser-aller /leseale / nm aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal
pis-aller /pizale / nm inv geçici çare
aller à l'hôtel otelde kalmak
aller à la campagne kırlara çıkmak
aller à la côte (gemi) karaya oturmak
aller à la ligne satırbaşı yapmak
aller à la maison varmak
aller à la rencontre karşılamaya gitmek
aller à la selle büyük aptes yapmak
aller à pied yürümek, yaya gitmek
aller au cinéma sinemaya gitmek
aller au cìur dokunmak, içine işlemek, duygulandırmak
aller au dodo yatmaya gitmek
aller au fait işin esasına girmek, sadede gelmek
aller au feu savaşa gitmek
aller au-devant de qn karşılamaya gitmek
aller au-devant des ennuis/difficultés bela aramak
aller aux urnes oy vermeye gitmek
aller aux voix oya başvurmak
aller bon train hızlı gitmek