• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
plein , e/pleñ, en / adj dolu; dolgun; tüm, tam; som; (hayvan) gebe, yüklü à plein temps tümgün, tamgün à pleines mains bol bol à pleines voiles pupa yelken en plein air açık havada en plein soleil güneşin alnında en pleine mer açık denizde en pleine rue yolun ortasında, sokak ortasında en pleine nuit gecenin tam ortasında en plein jour güpegündüz pleine mer açık deniz pleine de ile dolu pleine lune dolunay plein de vin sarhoş plein pouvoir tam yetki toutpleine pek

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
plein-emploi /plenañplua / nm tam istihdam
terre-plein /terpleñ / nm dolma toprak; toprak seki
trop-plein /tropleñ / nm taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım
à plein mitemps tam gün
à plein temps tümgün, tamgün
avoir le ventre plein karnı tok olmak
de plein fouet düz, doğruca
en plein air açık havada
en plein jour güpegündüz
en plein milieu de tam ortasında
en plein soleil güneşin alnında
en plein vent açık yerde, açık havada
plein cintre yarım daire şeklinde kemer
plein de vin sarhoş
plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
plein pouvoir tam yetki
plein-emploi [le] tam istihdam
tailler en plein drap istediği gibi davranmak
terre-plein [le] dolma toprak; toprak seki
tout plein çok; eksiksiz