• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
tout , e/tu, tut / adj bütün; her; hep, tümü * pron her şey, hepsi, tümü * nm tüm, bütün; önemli olan şey * adv çok après tout böyle olmakla birlikte avoir tout de tamamen benzemek à tout prendre toptan; uzun sözün kısası comme tout son derecede du tout hiç (de) en tout hepsi dahil je suis tout à vous emrinizdeyim pas du tout asla, hiç pour tout aller her zaman için pour tout de bon ciddi olarak rien du tout hiçbir şey risquer le tout pour le tout ya hep ya hiç demek, her şeyi göze almak tout à coup birdenbire tout à fait tamamıyla tout à l'heure birazdan, biraz önce tout de même yine de, bununla birlikte tout de suite hemen, derhal toud d'un coup hepsi birden tout le monde herkes tout le temps her zaman, hep tout neuf yepyeni tout plein çok; eksiksiz

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
brise-tout /briztu / nm sakar kimse
fourre-tout /furtu / nm kırkambar
mange-tout /mañjtu / nm inv (fasulye gibi) kabuğu ile yenen sebze
risque-tout /riskõtu / nm inv gözü pek
touche-à-tout /tuşatu / nm inv her şeye burnunu sokan, işgüzar
tout-puissant , toute-puissante/tupüisañ, tupüisañt / adj sınırsız iktidarlı; sınırsız gücü olan le tout-puissant Tanrı
tout-venant /tuvnañ / nm önüne gelen, herkes
va-tout /vatu / nm inv (kumarda) önündeki paranın hepsini sürme jouer son va-tout (paranın) hepsini sürmek
à lui tout tek başına
à tout bout de champ her saat
à tout casser tutulmaz, önüne geçilmez
à tout coup her defasında
à tout hasard ne olursa olsun
à tout instant her an
à tout moment ara vermeden, durmadan
à tout prendre toptan; uzun sözün kısası
à tout prix her ne pahasına olursa olsun
à tout propos her an, boyuna
à tout risque her ne olursa olsun
à tout venant ilk gelene, ilk rastladığına