• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Yunanca Yukarı
post Dinle! {pəʋst}
 • {N} κολόνα, στύλος, σταθμός, ταχυδρομείο, θέση, πόστο
 • {V} τοιχοκολώ, ταχυδρομώ, τοποθετώ

İngilizce » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
lamp post {'læmp,pəʋst}
 • {N} φανοστάτης
mile post {'maılpəʋst}
 • {N} μιλιοδείκτης
obserbation post
 • {N} παρατηρητήριο
observation post
 • {N} παρατηρητήριο
post haste {'pəʋst,heıst}
 • {ADV} ολοταχώς
post meridiem {,pəʋstmə'rıdıən}
 • {ADV} μετά μεσημβρίας
post mortem {,pəʋst'mɔ:rtəm}
 • {A} μεταθανάτιος
 • {N} νεκροψία
post mortem analysis
 • {A} μεταγενέστερη ανάλυση
post office {'pəʋst,ɒfıs}
 • {N} ταχυδρομείο
sign post {'saın,pəʋst}
 • {N} πινακίδα
starting post {'stɑ:rtıŋpəʋst}
 • {N} αφετηρία
telegraph post {'teləgræf,pəʋst}
 • {N} τηλεγραφόξυλο