• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
bien-être /byeñetk(õ) / nm rahatlık
bien-être [le] rahatlık

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bien /byeñ / nm iyilik, hayır; mal, mülk, servet * adv iyi; oldukça, pek çok; aşağı yukarı, hemen hemen avoir du bien zengin olmak biens durables dayanıklı tüketim malları être du dernier bien avec qn araları çok iyi olmak faire du bien yararlı olmak le bien public kamu yararı pour le bien de -in iyiliği için bien deir pek çok bien loin que şöyle dursun bien mieux çok daha iyi bien plus hatta, bile; üstelik bien que rağmen, -diği halde être bien rahat olmak être bien avec arası iyi olmak si bien que öyle ki, o kadar ki
bien-aimé , e/byeñeme / adj+nmf en çok sevilen, gözbebeği
bien-fondé /byeñfoñde / nm doğruluk, gerçeğe uygunluk; gerçeklik; haklılık; meşruluk
bien-fonds /byeñfoñ / nm mülk
bien sûr /byeñsür / adv şüphesiz, kuşkusuz
être /etr(õ) / v olmak, var olmak; bulunmak * nm varlık, yaratık être à -de olmak; -in olmak, -e ait olmak être dans içinde olmak être de -den olmak, -den gelmek; -li olmak être en giymiş olmak être en bos santé sağlığı yerinde olmak être humain insan être pour üzere olmak; lehinde olmak être sur üzerinde olmak n'être plus yok olmak
mieux-être /myözetr(õ) / nm refah, gönenç
peut-être /pötetr(õ) / adv belki
aussi bien zaten, esasen
aussi bien que olduğu gibi, olduğu kadar
avoir du bien zengin olmak
avoir la bourse bien garnie hali vakti yerinde olmak
avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak
bien ajusté vücuda sıkı yapışan
bien deir pek çok
bien élevé iyi terbiye görmüş
bien en chair toplu
bien entendu şüphesiz, elbette
bien fait düzgün, biçimli
bien famé iyi bir ün almış