• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     
Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|
Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin
  • {N} ceremony, rite, service, ceremonial, litany, observance, ordinance, ritual, sacrament
ayın ayn,´ain, ain (the eighteenth letter of the Arabic alphabet).

ayınları çatlatmak to pronounce one´s ´ayns as an Arab would.
ayin
1. religious service; rite; religious musical service.
2. ceremony.
3. the music used in the Mevlevi ceremony of whirling.

ayini Cem a ceremony of worship performed by various dervish orders.
ayin * religious service; rite; religious musical service. * ceremony.
ayin liturgy

Türkçe » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin cérémonie [la], messe [la], office [le], rite [le], sacrement [le], service [le]

Türkçe » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin Gottesdienst [der], Ritus [der], Zeremonie [die]
ayin r Gottesdienst, r Ritus.
ayin Gottesdienst m
ayin Gottesdienste
ayin Riten

Türkçe » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin
  • {A} сакральный
  • {N} обряд (M), процессия (F), служба (F), обедня (F), месса (F)

Türkçe » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin oficio /m/, misa /f/

Türkçe » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
âyin messa

Türkçe » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
ayin λειτουργία, θεία λειτουργία,θεία Ακολουθία, τελετή
Yunanca Sözlük'e katkılarından dolayı TÜM YAZILIM'a teşekkür ederiz.

Osmanlıca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
AYIN Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.
ÂYİN Gözü değen kişi. Nazarı değen kimse.
ÂYİN Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun. * Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyin sözü kullanmayıp "İcra-yı zikrullah" tabiri kullanılırdı. Sofiyede âyin lâfzı muteberdir. Turuk-u âliye tekkelerinde icra edilen şekil ve merasime âyin ıtlak edilir. "İcra-yı âyin-i ehlullah" tabirdendir. Bu sûretle her tarikata mensub tekkelerde yapılan dinî merasime âyin ismi verilmiştir. Bu âyinlerden herbirinin ayrı ismi ve şekli vardır. Yaptıkları âyine Mevleviler: Semâ; Kâdirîler: Devran; Rıfailer ve Sa'diler: Zikr-i kıyam; Halvetiler: Darb-ı esmâ; Nakşibendiler: Hatm-i hâcegân isimlerini verirler. Diğer turuk-u âliye de bu esaslardan münşaib olduğuna göre âyinleri bu esaslara bağlıdır. (T.İ.A.)

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)