• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     
Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|
İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
dis önek zıt oluş; uzaklaştırma; ayrı; olmayan (olumsuz bir kelimenin anlamını kuvvetlendirici ek); yapılan bir şeyi bozma anlamına gelen bir önek.
dis (önek) zıt oluş; uzaklaştırma; ayrı; olmayan (olum

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış
 • {A} outer, outside, exterior, external, outward, out, foreign, extrinsic, offshore, salient, superficial
 • {N} outside
 • {PREF} ecto-, exo-
diş
 • {A} dental, odontic
 • {N} tooth, cog, jag, clove, knurl, notch
 • {PREF} dent-
dış
1. outside, exterior.
2. outer appearance; outer covering.
3. external, outer.
4. foreign.
5. geom. circumscribed.

__ında /ın/ outside (of).

__ açı geom. exterior angle.

__ borç foreign loans.

__ çevre psych. external environment.

__ dünya/âlem external world.

__ı eli yakar, içi beni (yakar).colloq.
1. Others think him charming; I know him to be unpleasant.
2. It looks good on the surface, but inside it is terrible.

__ı hayhaylı, içi vayvaylı.colloq.
1. Others think him charming; I know him to be unpleasant.
2. It looks good on the surface, but inside it is terrible.

__ı kalaylı, içi alaylı. colloq.
1. Others think him charming; I know him to be unpleasant.
2. It looks good on the surface, but inside it is terrible.

__ gebelik ectopic pregnancy.

__ gezegen superior planet.

__ haberler foreign news.

__ hat
1. telecommunications external line.
2. telecommunications, transportation international line.

__ında kalmak /ın/ to stay out of.

__ kapak (outer) cover (of a book).

__ kapının dış mandalı a very distant relative.

__ lastik auto. tire, casing.

__ pazar foreign market.

__ ticaret foreign trade.

__a vurmak /ı/ to show, manifest.
diş
1. tooth.
2. tusk.
3. tooth (of a saw, comb).
4. cog (of a wheel).
5. ward (of a key).
6. thread (of a screw).
7. clove (of a garlic).
8. head (of cloves).
9. slang dope, hashish.

__ açmak /a/ to thread, cut threads (in/on).

__ ağrısı toothache.

__ten artırmak to economize on food.

__ bakımı dental care.

__ bilemek /a/ to watch for a chance to take revenge (on).

__ çekmek to extract a tooth.

__ çıkarmak to cut a tooth.

__ çukuru socket of a tooth.

__ çürüğü dent. cavity.

__ine değmemek (for food) to be very little.

__ diş having many teeth or cogs; serrated.

__e dokunur worthwhile.

__leri dökülmek to lose one´s teeth through age.

__ düzeltimi orthodontics.

__ fırçası toothbrush.

__ geçirememek /a/ to be unable to order (someone) around.

__ geçirmek /a/ to be able to influence (a powerful person).

__i gıcırdamak to have a strong desire for something.

__ gıcırdatmak to gnash one´s teeth, show one´s anger.

__ine göre within one´s power, within the range of what one can handle.

__ göstermek /a/ to threaten.

__ hekimi dentist.

__ hekimliği dentistry.

__ kamaştırmak to set one´s teeth on edge.

__ kapanımı dental occlusion.

__ kemiği anat. dentine.

__ kırmak slang to doctor a cigarette.

__ kirası
1. hist. presents or money given to guests after a meal in Ramazan.
2. a side benefit (in addition to one´s wages).

__inin kovuğuna bile gitmemek/dişinin kovuğunu doldurmamak (for food) not to be enough to satisfy one.

__ kökü root of a tooth.

__ macunu toothpaste.

__ oluşumu odontogeny.

__ini sıkmak to grit one´s teeth and bear it.

__ siniri dental nerve.

__ini sökmek /ın/ to render (a person) harmless.

__ tabibi dentist.

__ taktırmak to be fitted out with false teeth.

__inden tırnağından artırmak to scrimp and save.

__ini tırnağına takmak
1. to try everything, try every means, try every way.
2. to work in spite of great difficulties.

__ tozu tooth powder.

__ yuvası tooth socket, alveolus.
dış * outside, exterior. * outer appearance; outer covering. * external, outer. * foreign. geometri * circumscribed.

Türkçe » Fransızca İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış extérieur/e * dehors [le], extérieur [le]; dent [la]; (sarmısakta) gousse [la] * + dentaire

Almanca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Dis re diyez

Türkçe » Almanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış
 • {A} äußere, auswärtig
 • {ADV} außen
 • {N} Äußere (N)
diş
 • {A} Zahn-
 • {N} Zacke (F), Zacken (M), Zahn (M)
diş
 • {N} Zahn [tech.] (M)
tek.
dış äußere(r, s), äußerlich, auswärtig; Außenseite [die]; Zahn [der]; Zacke [die]; (çatal/tarak) Zinke [die]
dış auswärtig, aussen; s Aussere.

Türkçe » Rusça İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış
 • {A} внешний, наружный, иностранный
 • {N} внешность (F), наружность (F), заграница (F)
diş
 • {A} зубной, клавишный
 • {N} зуб (M), зубец (M), зубчик (M), резьба (F), клавиша (F)

Türkçe » İspanyolca İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış externo, exterior; exterior /m/
diş diente /m/, muela /f/ diş fırçası cepillo de die

Türkçe » İtalyanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış esteriore, esterno, estero
diş dente; spicchio diş ağrısı mal di dente diş eti ge

Türkçe » Yunanca İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış έξω,εξωτερικός, εκτός .
Yunanca Sözlük'e katkılarından dolayı TÜM YAZILIM'a teşekkür ederiz.

Türkçe » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
dış Herhangi bir cisim veya alanin sinirlari içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşiti * Bir konunun kapsamina girmeyen şey * Görülen, içte bulunmayan yüzey * (somut kavramlarda) Iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan * Yabanci ülkelerle ilgili * Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranişlari * Bireyin ötesinde bir varligi olan * Açik havada geçen sahneleri içine alan çekim
diş Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri * Çark, testere, tarak gibi çentikli şeylerdeki çikintilarin her biri * (Sarimsak dilimi ve karanfil gibi dişe benzetilen şeyler için) Tane * Omurgali hayvanlarin çenelerinde veya ilkel yapili omurgalilarin girtlak ve agizlarinda bulunan kemiksi sert parçalar * Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm

İngilizce » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Dis The god Pluto. n.

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)