• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
structure Dinle! {'strʌktʃər}
  • {N} yapı, bünye, bina
  • {V} planlamak, bütün olarak düşünmek
structure i. yapı.

f. düzenlemek, biçimlendirmek, şekillendirmek.
structure i.

f. yapı, bina; inşaat, yapılış; bünye;

f. bütünüyle planlamak; bir bütün olarak düşünmek. structured

s. plânlanmış, idare altındaki.
structure yapı
structure struc.ture str^k'çır İsim * yapı. Fiil * düzenlemek, biçimlendirmek, şekillendirmek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
atmospheric structure atmosferik yapı
atomic structure atom yapısı
austenitic structure ostenitli yapı
Compression structure Sıkıştırma yapısı
data structure veri yapısı
data structure veri yapısı
Directory structure Dizin yapısı
hierarchical structure sıradüzensel yapı
hierarchical structure sıradüzensel yapı
internal structure iç bünye, iç yapı.
menu structure menü yapısı
nested structure yuvalanmış yapı
nested structure içiçe yapı
Structure and Data Yapı ve Veri
structure declaration yapı bildirimi
structure format yapı biçimi
structure model yapısal model
Structure Only Salt Yapı
structure tag yapı adı
tree structure ağaç yapısı