• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
superior Dinle! {sə'pıərıər}
 • {A} üstteki, üst, üstün, yüksek, ilgisiz, üstünlük taslayan, kibirli, asil, satırın üstüne basılmış
 • {N} üst, üstün kimse, başrahip
superior s.
1. daha yüksek rütbeli; yüksek (rütbe/sınıf).
2. üstün nitelikli, üstün kaliteli, üstün.
3. daha kuvvetli.
4. daha çok.
5. kendini bir şey zannettiğini gösteren: He wore a superior smile. Yüzünde, kendini bir şey zannettiğini gösteren bir tebessüm vardı.

i. amir.
superior s.

i. daha yüksek, âlâ, üstün, faik; olağanüstü; (to ile )fevkinde, daha üstün; üstünlük taslayan; bot. üst tarafında bulunan, üst;

i. üstün derecede olan kimse; manastırda baş rahip; matb. satırdan yukarı basılmış rakam veya harf. superior court A.B.D. temyiz mahkemesi. superiority

i. üstünlük.
superior su.pe.ri.or sıpîr'iyır, sûpîr'iyır Sıfat * daha yüksek rütbeli; yüksek (rütbe, sınıf). * üstün nitelikli, üstün kaliteli, üstün. * daha kuvvetli. * daha çok. * kendini bir şey zannettiğini gösteren. İsim * amir.
superior daha yüksek, âlâ, üstün, faik; olağanüstü; ("to" i

Türkçe » İngilizce Yukarı
superior superior
superior superior [med.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Superior Court
 • {N} mahkeme: yüksek mahkeme
lady superior
 • {N} başrahibe
superior court
 • {N} üst mahkeme
superior in number
 • {A} sayıca üstün, sayıca büyük
superior planets
 • {N} dünya yörüngesinin dışındaki gezegenler
superior quality
 • {N} üstün kâlite, yüksek kalite
superior court temyiz mahkemesi
superior skill üstün beceri
superior to den üstün
limit superior üst sınır
Add Superior Üst Ekle
lady superior başrahibe i.
superior court yüksek mahkeme
superior in number sayıca üstün, sayıca büyük s.
superior planets dünya yörüngesinin dışındaki gezegenler i.
superior quality üstün kâlite, yüksek kalite i.
limit superior üst sınır [tech.]