• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
Watch TV TV seyredin

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
My watch needs adjusting.
 • {PHR} ayarlamak: Saatimin ayarlanması gerekiyor.
Would you please change the battery in my watch?
 • {PHR} değiştirmek: Saatimin pilini değiştirir misiniz?
Would you please clean my watch?
 • {PHR} temizlemek: Saatimi temizler misiniz lütfen?
doom watch
 • {N} yeni buluşların zararlarına karşı uyanıklık
watch like a knife
 • {V} dikkatle izlemek
night watch {,naıt'wɒtʃ}
 • {N} gece nöbeti, gece bekçisi
repeating watch
 • {N} çalar cep saati
I would like to see a leather watch strap.
 • {PHR} kayış: Deri saat kayışı görmek istiyorum.
watch television
 • {V} televizyon seyretmek
keep watch and ward
 • {V} nöbet tutmak
watch Dinle! {wɒtʃ}
 • {N} gözetim, saat, kol saati, bakma, seyretme, dikkat etme, gözleme, nöbet, vardiya, gözaltı
 • {V} seyretmek, izlemek, bakmak, gözlemek, dikkat etmek, beklemek, gözkulak olmak, yolunu gözlemek, başında beklemek, nöbet tutmak, gözetlemek, kollamak
Can you repair this watch?
 • {PHR} saat: Bu kol saatini tamir edebilir misiniz?
I'd like a watch.
 • {PHR} saat: Kol saati istiyorum.
I would like to see a gold watch.
 • {PHR} saat: Atın bir kol saati görmek istiyorum.
split-second watch
 • {N} kronometre
Watch Night {'wɒtʃnaıt}
 • {NPR} yılbaşı gecesi ayini
Watch where you're going!
 • {INTRJ} bak: Önüne bak!
Watch your step!
 • {INTRJ} dikkat: Adımınıza dikkat edin!
watch box {'wɒtʃbɒks}
 • {N} nöbetçi kulübesi, bekçi kulübesi
watch chain {'wɒtʃtʃeın}
 • {N} köstek, saat zinciri