• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
weak Dinle! {wi:k}
 • {A} kuvvetsiz, zayıf, cansız, cılız, güçsüz, aciz, dayanıksız, halsiz, iradesiz, hafif, silik, sulu
weak s.
1. zayıf, güçsüz, kuvvetsiz: weak nerves zayıf sinirler. a weak nation güçsüz bir millet.
2. dayanıksız, sağlam olmayan, zayıf: a weak structure dayanıksız bir yapı.
3. etkileyici ve inandırıcı olmayan, zayıf.
4. yetersiz, zayıf: His Italian is weak. İtalyancası zayıf.
5. açık (çay/kahve).
6. sulu, yavan (çorba v.b.).
weak s. zayıf, kuvvetsiz, mecalsiz, takatsiz; hafif, dayanıksız; metanetsiz; sebatsız; akılsız, şaşkın; eksik; hükümsüz; foto. silik çıkmış; dilb. vurgusuz; düşük. weak sister k.dili. dayanıksız ve zayıf kimse. weakly

s.

z. hasta, hastalıklı;

z. zaaf ile; zayıf surette. weakness

i. zaaf, zafiyet, iradesizlik; kusur; zaaf duyulan şey.
weak weak wik Sıfat * zayıf, güçsüz, kuvvetsiz: weak nerves zayıf sinirler. a weak nation güçsüz bir millet. * dayanıksız, sağlam olmayan, zayıf: a weak structure dayanıksız bir yapı. * etkileyici ve inandırıcı olmayan, zayıf. * yetersiz, zayıf: His French is weak. Fransızcası zayıf. * açık (çay, kahve). * sulu, yavan (çorba v.b.).
weak zayıf, kuvvetsiz, mecalsiz, takatsiz; hafif, dayan

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
have a weak chest
 • {ID} bünyesi zayıf olmak, eli darda, göğsünden rahatsız olmak, muhtaç
a bit weak upstairs
 • {PHR} kafası pek çalışmaz
become weak
 • {V} güçten düşmek
These glasses are too weak for me.
 • {PHR} zayıf: Bu gözlük benim için çok zayıf.
weak-kneed Dinle! {,wi:k'nıd}
 • {A} kararsız, azimsiz, iradesiz, zayıf karakterli
weak minded {'wi:k,maındıd}
 • {A} zayıf karakterli, iradesiz
weak point
 • {N} zayıf nokta, zayıf yön
weak side
 • {N} zayıf taraf
weak-sighted
 • {A} gözü bozuk olan, iyi göremeyen
weak-spirited {wi:k'spırıtıd}
 • {A} korkak, cesaretsiz, azimsiz
weak-kneed s.
1. dizleri zayıf.
2. zayıf karakterli.
3. yüreksiz, tabansız.
weak-minded s.
1. iradesiz.
2. aklı zayıf.
weak-kneed weak-kneed wik'nid Sıfat * dizleri zayıf. * zayıf karakterli. * yüreksiz, tabansız.
weak-minded weak-mind.ed wik'mayn'dîd Sıfat * iradesiz. * aklı zayıf.
as weak as prep.gibi zayıf:ıf.|gibi zayıf
become weak güçsüzleş
get weak güçsüzleş
got weak güçsüzleş
gotten weak güçsüzleş
grow weak güçsüz geliş