• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
blood Dinle! {blʌd}
 • {N} kan, huy, yapı, kan bağı, akrabalık
blood i.
1. kan.
2. soy.
blood i. kan; bitkilerin suyu, özsu; kan dökme; mizaç, huy; nesep soy; asalet; kan rabıtası, kan bağı; akrabalık; delikanlı. blood bank kan bankası. blood blister kan oturması. blood corpuscle anat. kan cisimciği. blood count kan sayımı.blood feud kan davası. blood group kan grubu. blood heat kan ısısı, 37C. blood and iron asker kuvvetine dayanma. Blood is thicker than water Eninde sonunda akrabalık kendini belli eder. blood money kiralık katillere verilen para; diyet. blood poisoning kan zehirlenmesi .blood pressure tansiyon. blood relationship kan bağı. blood serum biyol. kanın renksiz sıvı kısmı, serum. blood strange sıçan kuyruğu, bot. Mysosurus minimus. blood test kan tahlili .blood and thunder gürültülü patırtılı (roman ,sinema blood transfusion kan nakl blood vessel anat. kan damarı. blue blood gerçek aristokrat, soylu kimse. cold-blooded

s. sogukkanlı hot-blooded

s. çabuk kızan, öfkeli. in cold blood göz göre göre, bile bile; merhametsizce. of one blood aynı ırktan, ırktaş. His blood is up Gözü dönmüş öfkelenmiş. blood bath katliam.
blood kan
blood blood bl^d İsim * kan. * soy.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
baptism of blood
 • {N} şehit olma, şehitlik
arterial blood
 • {N} kan: temiz kan
bad blood
 • {N} düşmanlık, dargınlık, hastalık
breed bad blood
 • {ID} birbirine düşürmek
cause bad blood
 • {ID} aralarını bozmak
drenched in blood
 • {A} kan revan içinde kalmış
full blood
 • {N} safkan
give one's blood for
 • {V} kan vermek
in cold blood
 • {ADV} acımasızca, soğukkanlılıkla, gözünü kırpmadan
I've lost a lot of blood.
 • {PHR} kan: Çok kan kaybettim.
losing blood
 • {N} kan kaybetme
loss of blood
 • {N} kanama
make bad blood
 • {ID} birbirine düşürmek, aralarını açmak
My blood type is 0 positive.
 • {PHR} kan: Kan grubum 0 rh pozitif.
My blood type is AB negative.
 • {PHR} kan: Kan grubum AB rh negatif.
My blood type is A positive.
 • {PHR} kan: Kan grubum A rh pozitif.
noble blood
 • {N} soylu, aristokrat, asil kan
spill blood
 • {V} kan dökmek
taking blood
 • {N} kan alma
taste blood
 • {ID} kokusunu almak, sezmek, kan kokmak