• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
care Dinle! {keər}
 • {N} kaygı, aldırış, endişe, merak, tasa, üzüntü, itina, özen, dikkat, himaye, bakım, ilgi, yapılması gereken şey, vecibe, borç
 • {V} ilgilenmek, önem vermek, ilgi duymak, önemsemek, hevesli olmak, endişelenmek, özen göstermek, kafaya takmak, umur: umurumda olmak, merak etmek, kendini üzmek, sevmek, hoşlanmak, beğenmek
care i.
1. dert, kaygı, tasa.
2. bakım: He´s in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister´s care. Onu kız kardeşine emanet etti.
3. dikkat; özen, itina.

f.
1. umurunda olmak, umursamak: I don´t care whether she comes or not. Onun gelip gelmemesi umurumda değil. I could care less! Bana ne!
2. istemek: Would you care to take a stroll? Yürüyüşe çıkmak ister misiniz?
care i. endişe; merak; gaile; dikkat, ihtimam; tedbir, koruma, ilgi; eski üzüntü, sıkıntı. in care of eliyle. take care dikkatli olmak. take care of bakmak; muhafaza etmek.
care f. merak etmek, endişe etmek; ilgilenmek, alakadar olmak; üstüne almak, vazife edinmek; hoşlanmak, özel bir ilgi duymak, meyli olmak. care for bakmak; ilgilenmek; beğenmek; arzulamak. I dont care. Umurumda degil. Bana ne?
care care ker İsim * dert, kaygı, tasa. * bakım: He's in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister's care. Onu kız kardeşine emanet etti. * dikkat, özen, itina. Fiil * umurunda olmak, umursamak: I don't care whether she comes or not. Onun gelip gelmemesi umurumda değil. I could care less! Bana ne! * istemek: Would you care to take a stroll? Yürüyüşe çıkmak ister misiniz?

Türkçe » İngilizce Yukarı
çare
 • {N} remedy, cure, antidote, healer, relief, aid, help, curative, egress, expedience, expediency, expedient, medium, obviation, redress, resort, resource, shift, solution, way out
çare solution,remedy, cure, way to solve or remedy a problem or situation.

çaresine bakmak /ın/ to look for a way to solve (a problem); to find a way to (do something).

çare bulmak /a/ to find a way to remedy (a matter); to find a way to do (something).

çare yok. I have no choice but to do it./My hands are tied.
çare * solution, remedy, cure, way to solve or remedy a problem/situation.
çare cure
çare expedient

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
antenatal care
 • {N} doğum öncesi bakım
not care a button
 • {ID} umursamamak, iplememek, vız gelip tırıs gitmek
all I care
 • {PHR} ilgilendiğim kadarıyla
all I care!
 • {INTRJ} bana ne!
be free from care
 • {V} kaygısız olmak, kendini fazla üzmemek
corroding care
 • {N} endişe: yiyip bitiren endişe
for all I care
 • {ADV} bana kalırsa
for aught I care!
 • {INTRJ} umur: umurumda değil!, bana ne!
freedom from care
 • {N} kaygısızlık
have a care!
 • {INTRJ} önüne bak!, dikkat etsene!, daha dikkatli ol!
I couldn't care less!
 • {INTRJ} beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor!, umur: umurumda değil!
I don't care!
 • {INTRJ} umur: umurumda değil!
I don't care if I do!
 • {INTRJ} olabilir!, yapsam da olur!
not to care
 • {V} önem vermemek, umursamamak, umur etmemek
ordinary care
 • {N} günlük ilgi ve dikkat
take care
 • {V} dikkatli olmak, dikkat etmek, gayret etmek, özen göstermek, ihmal etmemek
take care!
 • {INTRJ} iyi: kendine iyi bak!, güle güle!
take care of
 • {V} ilgilenmek, özen göstermek, muhafaza etmek, dikkat etmek
take care of yourself!
 • {INTRJ} iyi: kendine iyi bak!, bakım: kendinize iyi bakın!, güle güle!
that takes care of that!
 • {INTRJ} bu iş tamam!, mesele hâlloldu!

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
son çare
 • {N} last-ditch stand, desperate remedy
çare bulmak
 • {V} remedy: find a remedy, remedy, relieve, way: find a way, means: find the means, cope, obviate
çare olan
 • {A} remedial
dertlere çare olacağı öne sürülen yenilik
 • {N} nostrum
geçici çare
 • {N} palliative
her şeye çare bulabilmek
 • {V} resource: be full of resource
her şeye çare bulur
 • {A} resourceful
ne çare
 • {CONJ} only that
son çare olarak
 • {ADV} resort: as a last resort, resort: in the last resort
son çare olarak kullanmak
 • {V} resort to
ölüme çare bulunmaz proverb. There is no way to avoid death.
Kırkından sonra azana çare bulunmaz Kırkından sonra azanı teneşir paklar./Kırkından sonra azana çare bulunmaz. atasözü * If a middle-aged man starts acting like a randy young buck, it won't be long until he kicks the bucket.
Ne çare! * What can one do?/It's a hopeless situation.
Ölüme çare bulunmaz. atasözü * There is no way to avoid death.
çare bulmaya yönelik remedial
v.tedavi et:n.çare remedy
çare niteliğinde remedial
çare bulmak remedy
son çare veri hızı fallback data rate
son çare yordamı fallback procedure