• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
column Dinle! {'kɒləm}
  • {N} basamak [mat.], kolon, sütun, direk, makale
column i.(mim).sütun;direk; (matb).bir yazarın gazete veya dergide muntazaman ve aynı başlık altında çıkan yazısı, fıkra;(ask).(kol).
column i.
1. mim. sütun; kolon.
2. direk.
3. gazet. köşe yazısı, fıkra.
4. ask. kol.
column dikeç, sütun
Column Sütun

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
agony column
  • {N} kişisel ilân sütunu (kayıp vb.)
fifth column
  • {N} beşinci kol, düşman için çalışan gizli örgüt
vertebral column
  • {N} omurga, belkemiği
Add Column Field Sütun Alanı Ekle
air column hava sütunu
At Column Sütunda
Bad table column Bozuk tablo sütunu
Bar/Column Çubuk/Sütun
barometric column barometrik kolon
Bound Column İlişkili Sütun
Categories (X Labels) in First Column Kategoriler (X Etiketleri) İlk Sütunda
column balancing sütun dengeleme
column boundaries sütun sınırları
column break dikeç sonu
column break sütun sonu
column break dikeç sonu
Column break symbol Sütun sonu simgesi
Column Chart Sütun Grafik
Column Chart AutoFormat Sütun Grafik Otomatik Biçim
Column Chart Options Sütun Grafik Seçenekleri