• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
editor Dinle! {'edıtər}
 • {N} editör, yayımcı, yazı ileri müdürü, başyazar, program kurgu sorumlusu
editor i. bir kitabı matbaaya gitmek üzere tertip edip hazırlayan kimse, müellif, editör; gazete müdürü, başyazar. editorship

i. kitap hazırlama veya yazma, müelliflik, editörlük.
editor i.
1. editör.
2. redaktör.
editor biçimlendirici
editor metin düzenleyici

Türkçe » İngilizce Yukarı
editör
 • {N} editor, publisher, editor-in-chief
editör
1. publisher.
2. editor.
editör * publisher. * editor.
editör editor
editör editor

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
city editor
 • {N} yöresel makaleler sorumlusu, ticari ve mali makaleler sorumlusu
editor-in-chief {,edıtərın'tʃi:f}
 • {N} başyazar, editör, yazı işleri müdürü, yayımcı
night editor
 • {N} gece saymanı, gece editörü
prison editor
 • {N} yazı işleri editörü
script editor
 • {N} dramaturg, oyun danışmanı
sporting editor
 • {N} spor yazarı
About Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi Hakkında
About Microsoft Equation Editor Microsoft Denklem Düzenleyicisi Hakkında
About Registry Editor Kayıt Düzenleyici Hakkında
Button Editor Düğme Düzenleyici
composite editor karma düzenleyici
Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi
Cover Page Editor Document Kapak Sayfası Düzenleyicisi Belgesi
Cover Page Editor Tips Kapak Sayfası Düzenleyicisi İpuçları
Dialog Editor İletişim Düzenleyici
Dialog Editor İletişim Düzenleyicisi
Equation Editor Denklem Düzenleyicisi
equation editor denklem düzenleyici
Equation Editor Embedder (MathType) Equation Editor Katıştırıcısı
Equation Editor Help Topics Denklem Düzenleyicisi Yardım Konuları

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
editör ile ilgili
 • {A} editorial
editör (kadın)
 • {N} editress
Equation Editor Katıştırıcısı Equation Editor Embedder (MathType)
Picture Editor Embedder (WinDraw) Picture Editor Embedder (WinDraw)
editör (kadın) editress n.
editör ile ilgili editorial adj.