• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
execution Dinle! {,eksə'kju:ʃən}
  • {N} sergileme, uygulama, yorum biçimi, yerine getirme, düzenleme, icra, yapma, infaz, idam
execution i.
1. idam, idamın infazı.
2. uygulama, yerine getirme; infaz.
3. (manevra/hareket) yapma.
execution (i.), (huk.) infaz, idam; yerine getirme, ifa, icra, tatbik etme, uygu lama, yapma; (güz.) (san.) yapış veya yapılış tarzı, icra usulü. executioner (i.) cellât, idam hükmünü tatbik eden kimse.
execution yürütüm
execution yürütme

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
writ of execution
  • {N} icra emri
Application Execution Error Uygulama Yürütme Hatası
asynchronous execution zamanuyumsuz yürütme
execution cycle yürütüm çevrimi
execution cycle yürütüm çevrimi
execution time yürütüm süresi
execution time yürütme zamanı
execution time yürütüm süresi
execution trace yürütüm izi
execution trace yürütüm izi
programmable execution programlanır yürütüm
symbolic execution simgesel yürütüm
concurrent execution eş zamanlı çalışma
execution time işletim süresi
execution time yürütüm zamanı
Application Execution Error Uygulama Yürütme Hatası
asynchronous execution zamanuyumsuz yürütme
execution cycle yürütüm çevrimi
execution error yürütme hatası
Execution State Yürütme Durumu