• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
experimental Dinle! {ık,sperə'mentəl}
  • {A} deneysel, denek, deneyde kullanılan, deneyimle kazanılan, deneme niteliğinde
experimental s. deneysel.
experimental deneysel
experimental ex.per.i.men.tal Sıfat * deneysel.
experimental deneysel

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
experimental animal
  • {N} denek hayvanı
experimental animal deney hayvanı
experimental design deney tasarımı
experimental design deney planı
experimental design deney planı; deney tasarımı
experimental standard deviatio deneysel standard sapma
experimental standard deviation deneysel standart sapma
experimental method deneysel metod
experimental psychology deneysel psikoloji
experimental animal deney hayvanı
experimental design deney planı
experimental design deney tasarımı
experimental standard deviation deneysel standart sapma
experimental design deney planı; deney tasarımı
experimental standard deviation deneysel standard sapma
experimental animal denek hayvanı i.
experimental design deney planı: deney tasarımı [elec.]
experimental standard deviation deneysel standard sapma [elec.]
experimental animal deney hayvanı [med.]