• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
handle Dinle! {'hændəl}
 • {N} sap, kulp, kol, kabza, vesile, tutacak, yol, olanak, imkân, çıkar yol
 • {V} ellemek, dokunmak, eline almak, idare etmek, kıvırmak, kullanmak, ele almak, işlemek, başa çıkmak, üstesinden gelmek, geçinmek, eğitmek, meşgul olmak, ele gelmek, yumuşacık olmak
handle (f.) el sürmek, dokunmak; ele almak; kullanmak, elle kullanmak; elle idare etmek; idare etmek, muamele etmek; satmak; ele gelmek, ele uygun olmak.
handle (i.) sap, kulp, kabza, tutamaç, tutamak; tokmak; alet, bahane, vasıta; (k,dili.) bir kimseye verilen acayip isim. fly off the handle (k.dili.) kızmak, köpürmek, tepesi atmak.
handle f.
1. el sürmek, ellemek, dokunmak.
2. ele almak.
3. kullanmak.
4. idare etmek.
5. satmak.

i. sap, kulp, kabza, tutamaç.
handle tutaç

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
door handle
 • {N} kapı kolu, kapı tokmağı
handle with kid gloves
 • {ID} yumuşak davranmak, tatlılıkla idare etmek
grab handle
 • {N} tutunacak yer, tutacak
fly off the handle
 • {ID} köpürmek, tepesi atmak, birden öfkelenmek, kızmak, kendini kaybetmek
There is something wrong with the door handle.
 • {PHR} kol: Kapı kolunda bir sorun var.
handle smb. tactfully
 • {V} nabza göre şerbet vermek, suyuna gitmek
handle with care
 • {PHR} dikkatli tutun, dikkat edin
pump-handle {pʌmp'hændəl}
 • {N} tulumba kolu
 • {V} kolunu silkelemek
rough handle
 • {V} kaba davranmak, hoyrat davranmak, itip kakmak, kabaca ele almak
handle smb. with velvet gloves
 • {ID} çok hassas davranmak
action handle eylem tutacağı
file handle kütük tanıtıcı değer
fly off the handle küplere binmek, tepesi atmak, çok kızmak.
fly off the handle k. dili zıvanadan çıkmak, köpürmek, tepesi atmak.
handle s.o. with kid gloves (çok kırılgan/sinirli birine) son derece dikkatli davranmak.
Invalid accelerator table handle Geçersiz hızlandırma tablosu tutamağı
Invalid file handle Geçersiz dosya tanıtıcı değeri
Invalid handle Geçersiz tanıtıcı
Invalid handle Geçersiz işleyici
pump handle pompa kolu.