• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
have one's revenge
 • {V} acısını çıkarmak
have one's revenge acısını çıkarmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
revenge Dinle! {rı'vendʒ}
 • {N} hınç, öç, intikam, rövanş, hesaplaşma, acısını çıkarma, intikam hırsı, kin, öç alma isteği
 • {V} öcünü almak, hıncını almak, intikamını almak
out of revenge
 • {ADV} intikam yüzünden, öç almak için
take one's revenge
 • {V} intikamını almak, öcünü almak
take revenge
 • {V} öç almak
take revenge for
 • {V} acısını çıkarmak
take revenge on
 • {V} hıncını almak
revenge on
 • {V} öcünü almak, intikamını almak
revenge oneself for smth.
 • {V} hıncını çıkarmak
revenge oneself on smb.
 • {V} öç almak, intikam almak
in revenge for -den öç almak için.
revenge f. öç almak, intikam almak, hıncını çıkarmak.
revenge i. öç, intikam; kin, intikam arzusu; öç alma fırsatı. revengeful

s. intikam alıcı, kinci.
revenge f.
revenge f. öç almak, intikam almak, hıncını çıkarmak.
revenge i. öç, intikam; kin, intikam arzusu; öç alma fırsatı. revengeful

s. intikam alıcı, kinci.
revenge f.
revenge o.s. on -den öç almak, -den intikam almak.

i. öç, intikam.
revenge o.s. on -den öç almak, -den intikam almak.

i. öç, intikam.
take revenge on -den öç almak.
Waffle`s Revenge Onun İntikamı