• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
hide-and-seek Dinle! {,haıdən'si:k}
 • {N} saklambaç
hide-and-seek i. saklambaç.
hide-and-seek hide-and-seek hayd'ınsik' İsim * saklambaç.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
hide one's light under the bushel
 • {ID} yeteneğini gizlemek, örnek olmak istememek
seek a divorce
 • {V} boşanma davası açmak
hide Dinle! {haıd}
 • {N} deri, cilt, post, ortaçağ arazi ölçü birimi
 • {V} saklamak, gizlemek, saklı tutmak, saklanmak, derisini yüzmek, dayak atmak, dövmek, pataklamak
save one's hide
 • {ID} postunu kurtarmak
tan smb.'s hide
 • {ID} fena dövmek, eşek sudan gelinceye kadar dövmek
play hide-and-seek
 • {V} saklambaç oynamak
hide behind
 • {V} arkasına saklanmak
hide from view
 • {V} göz önünden kaldırmak, ortadan kaldırmak
hide oneself
 • {V} saklanmak, gizlenmek
hide out
 • {V} saklanmak, gizlenmek
seek smb.'s life
 • {V} canına kastetmek
seek greener pastures
 • {ID} daha iyi koşullar aramak
seek Dinle! {si:k}
 • {V} aramak, aranmak, araştırmak, kazanmaya çalışmak, peşinde koşmak, çıkarmaya çalışmak, istemek, uğraşmak, öğrenmeye çalışmak
be to seek
 • {V} eksikleri olmak, eksiği olmak
seek after
 • {V} aramak, peşinde olmak, araştırmak, çıkarmaya çalışmak
seek a quarrel
 • {V} aranmak, kavga çıkarmaya çalışmak
seek for
 • {V} aramak, araştırmak, peşinde olmak, çıkarmaya çalışmak
seek out
 • {V} arayıp bulmak
Auto hide Otomatik gizle
Auto Hide between uses Kullanımlar Arasında Otomatik Gizle