• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
import Dinle! {'ımpɔ:rt}
  • {N} ithalat, ithal, anlam, manâ, ifade, önem
import Dinle! {ım'pɔ:rt}
  • {V} ithal etmek, belirtmek, ifade etmek, ima etmek, önemi olmak
import f. ithal etmek.
import i.
1. ithal malı.
2. anlam.
3. önem.
import i. ithal malı, yabancı memleketten getirtilen mal; anlam, mana; önem, ehemmiyet. imports and exports ithalât ve ihracat. import license ithalât lisansı. import duty ithalat gümruk resmi.

Türkçe » İngilizce Yukarı
import ,-tu importation.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
AutoIndex on Import Alırken Otomatik Diz
Do Not Import Column (Skip) Sütundan Veri Alma (Atla)
Import Custom Lists Özel Listeler Al
Import Delimited Sınırlandırılmış Al
import duty ithalat vergisi.
Import Excel Data Excel Verisi Al
Import Fixed Width Sabit Genişlikli Al
import license/permit ithal izni.
Import List from Cells Listenin Alınacağı Hücreler
Import Lists From Listelerin Alınacağı Yer
Import Objects Nesneleri Al
import permit permi, ithalat izni.
Import Queries Sorguları Al
import quota ithalat kotası.
Import Sound Ses Al
Import the selected file or a document in the selected file Seçilen dosyayı veya seçilen dosyadaki belgeyi al
import, to içeri aktarmak
Import/Export Setup Alma/Verme Ayarları
Import/Export Specs Alma/Verme Özellikleri
Import/Link Al/Bağla