• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
jump Dinle! {dʒʌmp}
 • {N} atlama, sıçrama, zıplama, hoplama, fırlama, artış, geri tepme, boşalma sayısı
 • {V} atlamak, sıçramak, hoplamak, zıplamak, fırlamak, atlatmak, sıçratmak, ürkmek, zonklamak, eğlenceli olmak, sevişmek
jump Dinle! {dʒʌmp}
 • {V} ilişkiye girmek
sl.
jump i.
1. atlama, sıçrama.
2. (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme, fırlama.
jump f.
1. atlamak, sıçramak, zıplamak; sıçratmak, zıplatmak, fırlatmak, atlatmak.
2. üzerinden atlamak.
3. (fiyat) fırlamak.
jump f. sıçramak, atlamak, fırlamak, zıplamak; sıçratmak, zıplatmak, fırlatmak, atlatmak; üzerinden atlamak; içine atlamak, binmek (tren); kışkırtmak, yuvasından çıkarmak; geçivermek (bahis, sayfa). jump a claim zorla sahip çıkmak (arazi). jump a horse atı bir yerden atlatmak. jump a train trene atlamak. jump at a conclusion birdenbire ve düşünmeyerek sonuç çıkarmak, durup dururken bir mana vermek. jump bail ortadan kaybolup kefili kefalet borcunu ödemeye mecbur bırakmak. jump on k.dili saldırmak, çatmak. jump out of ones skin hayretle yerinden sıçramak. jump over the broomstick leh. evlenmek. jump ship gemiyi haber vermeden terketmek (tayfa). jump the gun (argo) işaret verilmeden başlamak; yarışta hatalı çıkış yapmak. jump the track hattan çıkmak (tren). jumping jack sıçrayan kukla oyuncağı. jumping-off place en üst derece veya en son sınır.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
jump bail
 • {V} kefalet hakkını kötüye kullanıp kaçmak
that cat won't jump!
 • {INTRJ} bu iş olmaz!, olmaz!
wait for the cat to jump
 • {ID} olayların gelişimine göre hareket etmek
jump the gun
 • {ID} erken çıkmak, izin almadan başlamak, hatalı çıkış yapmak, işaret verilmeden başlamak
high jump
 • {N} yüksek atlama
jump at
 • {V} üzerine atlamak, can atmak, çatmak
jump from one subject to onother
 • {N} daldan dala konma
jump on
 • {V} saldırmak, çatmak, çıkışmak
long jump {'lɔ:ŋdʒʌmp}
 • {N} uzun atlama
jump out of the frying pan into the fire
 • {ID} yağmur: yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
pole jump {'pəʋl,dʒʌmp}
 • {N} sırıkla atlama, yüksek atlama
pole-jump {'pəʋl,dʒʌmp}
 • {V} sırıkla atlamak, yüksek atlama yapmak
jump the queue
 • {V} öne geçmek, sırayı bozarak öne geçmek, uyanıklık yapmak
ski-jump {'ski:,dʒʌmp}
 • {N} kayakla atlama, atlama pisti
triple jump
 • {N} üç adım atlama
be one jump ahead k. dili
1. (of) (-den) önce davranarak avantajlı durumda olmak.
2. of -den iki adım ileride olmak.
broad jump uzun atlama.
broad jump spor uzun atlama.
conditional jump koşullu atlama
conditional jump koşullu atlama