• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
kulak Dinle! {kʋ'lɒk}
 • {N} toprak sahibi zengin çiftçi, Rus çiftlik sahibi
kulak toprak sahibi zengin çiftçi, rus çiftlik sahibi i.

Türkçe » İngilizce Yukarı
kulak
 • {A} aural
 • {N} ear, lug
 • {PREF} oto-
kulak
1. ear.
2. gill (of a fish).
3. tuning peg.
4. natural sense of musical pitch, ear.
5. handgrip, lug, (rounded) handle (of a cooking pot).

__ını açmak to listen carefully.

__ı ağır işitmek to be hard of hearing, be partially deaf.

__ akıntısı discharge from an ear.

__ asmak /a/ to pay attention (to); to heed.

__tan âşık olmak /a/ to be in love with (someone, something) one has never seen.

__ı (bir şeyde) olmak to be listening to.

__ını bükmek /ın/ to forewarn.

__ına çalınmak /ın/ to overhear (something).

__ını çekmek /ın/
1. to pull (someone´s) ear.
2. to give (someone) a firm but gentle rebuke.

__ları çınlamak for one´s ears to ring.

__ı/

__ları çınlasın. colloq. I wish he could hear this (said when something good is said of someone absent).

__ını çınlatmak /ın/ to speak well of (someone absent).

__ delici earsplitting, deafening (noise).

__ı delik (person) who´s quick to pick up news.

__ını delmek /ın/ slang to tell (a gambler) that he´s been swindled.

__larını dikmek (for an animal) to prick up its ears.

__ını doldurmak /ın/ to fill (someone) in, put (someone) in the know; to brief, prime.

__ dolgunluğu knowledge picked up here and there (by listening).

__tan dolma (knowledge) picked up here and there (by listening).

__ları dolmak to be fed up with hearing the same thing over and over again.

__ı düşük
1. listless, lifeless.
2. glum, blue.

__erimi earshot.

__ına gelmek to hear.

__ına girmek to heed, take note of; to accept as true.

__ iltihabı path. ear infection.

__ kabartmak to prick up one´s ears, be all ears.

__larına kadar kızarmak to blush/flush hotly, go beet red.

__tan kapmak /ı/ to pick up (knowledge) here and there (by listening).

__ına kar suyu kaçmak to hear some disquieting news.

__ kepçesi anat. earlap, the external ear.

__ kesilmek to be all ears, listen attentively.

__larını kısmak (for an animal) to lay back its ears.

__ kiri earwax.

__ı kirişte olmak to be all ears.

__ına koymak/sokmak /ı, ın/ to fill (someone) in about; to prime (someone) about.

__tan kulağa (news traveling) on the grapevine.

__ına küpe olmak to be a lesson to, serve as a warning to, leave a lasting impression on.

__ misafiri olmak /a/ to overhear.

__ını okşamak (for a sound or spoken words) to delight (one).

__larının pasını gidermek (for music) to delight (one) because one hasn´t heard its like for a long time.

__ları paslanmak not to have heard good music for a long time.

__ına söylemek /ı, ın/ to whisper (something) in (someone´s) ear.

__ı tıkalı
1. hard of hearing.
2. unwilling to listen; (person) who is not listening.

__ tıkamak /a/ to pretend not to hear; to ignore.

__larını tıkamak /a/ to shut one´s ears to, not to listen to.

__ tutmak /a/ to listen carefully (to).

__ uğultusu ringing in the ears.

__ vermek /a/ to listen carefully (to).

__ yağı earwax, cerumen.

__ yolu anat. auditory canal.
kulak * ear. * gill (of a fish). * tuning peg. * natural sense of musical pitch, ear. * handgrip, lug, (rounded) handle (of a cooking pot).
kulak ear
kulak ear

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ağız veya kulak yarası
 • {N} canker
çınlamak (kulak)
 • {V} sing
dayaktan şişmiş kulak
 • {N} cauliflower ear
dış kulak
 • {N} external ear
En yakın kulak uzmanı nerede?
 • {PHR} ear: Where is the nearest ear specialist?
kulak ağrısı
 • {N} earache, otalgia
kulak asmak
 • {V} listen
kulak asmamak
 • {V} wind: fling to the winds
kulak asmayan
 • {A} deaf
kulak borusu (cihaz)
 • {N} ear trumpet
kulak burun boğaz hastalıkları bilimi
 • {N} otology
kulak burun boğaz uzmanı
 • {N} otolaryngologist, otorhinolaryngologist
kulak cerrahı
 • {N} aural surgeon
kulak çınlaması
 • {N} singing: a singing in the ears
kulak damlası
 • {N} eardrops
kulak davulu
 • {N} tympanum
kulak davulu ile ilgili
 • {A} tympanic
kulak etrafındaki saç lülesi
 • {N} earphone
kulak ile
 • {ADV} aurally
kulak iltihabı
 • {N} otitis