• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
node Dinle! {nəʋd}
  • {N} düğüm, boğum, yumru, bezecik
node (i.) düğüm; (bot.) düğüm, nod; (astr.) bir gökcismi yörüngesinin ekliptiği kestiği noktaların her biri; (tıb.) romatizmadan meydana gelen katılık, yumru, şiş; (fiz.) titreşim halinde bulunan bir ip veya telin hareketsiz noktalarından her biri; merkez noktası.
node i.
1. düğüm.
2. bot. düğüm, nod.
3. tıb. nod, yumru, şiş.
4. fiz. boğum.
5. bilg. düğüm.
node düğüm
node düğüm

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
gouty node
  • {N} gut bezesi
lymph node
  • {N} beze: lenf bezi
ancestor node ata düğüm
ancestor node ata düğüm
ascending node çıkış düğümü
child node alt düğüm, çocuk düğüm
child node oğul düğüm
datum node dayanak düğümü
decision node karar düğümü
decision node karar düğümü
Device Node Aygıt Düğümü
host node ana düğüm
host node ana bilgisayar düğümü
host node ana bilgisayar düğümü
inactive node eylemsiz düğüm
inactive node etkin olmayan düğüm
inactive node etkin olmayan düğüm
input node giriş düğümü
input node giriş düğümü
lymph node lenf boğumu, akkan düğümü.