• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
private Dinle! {'praıvıt}
 • {A} özel, has, kişisel, şahsi, müstakil, kişiye özel, gizli, mahrem, yalnız, halka kapalı
 • {N} er
private s.
1. özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk. private school özel okul.
2. gizli: a private telephone conversation gizli telefon konuşması.

i. ask. er, asker.
private s.

i. özel, hususi, kişisel; gizli, mahrem; gayri resmi;

i. ask. nefer, er, asker; çoğ. edep yerleri. in private mahrem olarak, özel bir şekilde. privateness

i. mahremlik, özellik, gizlilik. private car özel araba. private detective özel detektif. private enterprise özel girişim, özel sektör. private life özel hayat. private ownership özel iyelik. private property özel mülk, özelge. private school özel okul.
private özel
private pri.vate pray'vît Sıfat * özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk. private school özel okul. * gizli: a private telephone conversation gizli telefon konuşması. İsim * er, asker. Çoğul * edep yerleri.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
buck private
 • {N} er
private income
 • {N} kişisel gelir
private party
 • {N} parti: özel parti
in private
 • {ADV} özel olarak, başbaşa, gizlice, özel hayatta
keep private
 • {V} gizli tutmak
make private
 • {V} özelleştirmek
this is for your private ear
 • {PHR} aramızda kalsın
private company
 • {N} özel şirket [Brit.]
private corporation
 • {N} özel şirket, tüzel kişiler
private eye
 • {N} özel dedektif
private first class
 • {N} kıdemli er
private parts
 • {N} edep yerleri, mahrem yerleri
private prayer
 • {N} sessiz dua, içinden edilen dua
private reasons
 • {N} özel nedenler
private soldier
 • {N} er, nefer
private view
 • {N} kişisel görüş, şahsi görüş
public-private
 • {A} kamu-özel, karma
private tuition
 • {N} özel ders
private view of a film
 • {N} filmin özel gösterimi
a private person kendinden bahsetmekten kaçınan kimse.