• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
replica Dinle! {'repləkə}
  • {N} kopya, reprodüksiyon, eserin sanatçının kendi yaptığı kopyası, tıpatıp aynı, eşi
replica i. ikinci nüsha, kopya, bilhassa eser sahibi tarafından yapılan kopya.
replica i. ikinci nüsha, kopya.
replica i. ikinci nüsha, kopya, bilhassa eser sahibi tarafından yapılan kopya.
replica i. ikinci nüsha, kopya.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Replica Description Yineleme Tanımı
Replica Information Yineleme Bilgisi
Replica Set Description Yineleme Kümesi Tanımı
Show Replica Information Yineleme Bilgisini Göster
Crucial replica Kritik çoğaltma
FRS Replica Set FRS Yineleme Üyesi
Replica Description Yineleme Tanımı
Replica Information Yineleme Bilgisi
Replica Link Eş Bağlantısı
Replica of Yinelenen
Replica set Çoğaltma kümesi
Replica Set Description Yineleme Kümesi Tanımı
Replica Type Yineleme Türü
Replica(s) Çoğaltmalar
Root replica(s) Ana çoğaltmalar
Show Replica Information Yineleme Bilgisini Göster