• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
spread Dinle! {spred}
 • {A} yayılmış, dağılmış, genişlemiş, açık, iyice açılmış, sürülen, gergin
 • {N} yayılma, genişleme, dağılma, bulaşma, yayılım, genişlik, açıklık, ara, uzatma, şişmanlık, örtü, ekmeğe sürülen şey, ziyafet, şölen, kâr oranı, aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete), sapma (balistik)
 • {V} yaymak, sürmek, sermek, açmak, uzatmak, döşemek, iki yana açmak
spread f. (spread)
1. yaymak; sermek; yayılmak: Spread that rug on the ground. O halıyı yere yay. The news is spreading. Haber yayılıyor.
2. (gübre v.b.´ni) (tarlaya) dökmek.
3. (bir şeyi) (başka bir şeyin üstüne) sürmek.
4. (sofrayı) kurmak.
spread i.
1. yayılma.
2. iki uç arasındaki genişlik/uzunluk: What´s the spread of this tree? Bu ağacın dallarının yayıldığı alan ne kadar? What is the spread of this eagle´s wings? Bu kartalın kanat uzunluğu ne kadar? These grades show a wide spread. Bu notların en küçüğüyle en büyüğü arasında epey fark var.
3. çiftlik.
4. k. dili zengin bir sofra.
5. (gazetede bir konu veya ilana ayrılan) yer.
6. (ekmek v.b.´ne kolayca sürülen) spred, ezme.
7. yatak örtüsü.
spread f. (spread) yaymak, sermek, açmak; alabildiğine açmak; dağıtmak, saçmak, neşretmek; sirayet ettirmek, bulaştırmak; ayırmak; üzerine sermek, kaplamak; sürmek; kurmak (sofra); teferruatıyla meydana koymak veya kaydetmek; uzatmak; yayılmak, serilmek; dağılmak, saçılmak, neşrolunmak; yayılmak, şayi olmak; sirayet etmek, bulaşmak; birbirinden ayrılmak. spread oneself iyi tesir bırakmaya çalışmak. spread oneself thin kudretinden fazla iş yüklenmek.
spread i. yayılma; saha, vüsat; ortu (sofra veya yatak için); k.dili. ziyafet; ekmek üzerine sürülen yiyecek; gazetede aynı konuyu ele alan karşılıklı iki sayfa.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
spread abroad
 • {V} yaymak (dedikodu vb.), herkese yaymak
spread eagle {'spred,i:gəl}
 • {N} gergin kanatlı kartal, aşırı milliyetçilik, şovenizm, el ve ayaklarını birbirine değdirme (buz pateni)
spread-eagle Dinle! {'spred,i:gəl}
 • {A} abartılı, şoven, aşırı milliyetçi
 • {V} kol ve ayak bileklerini birbirine bağlamak
spread oneself
 • {V} kendini harcamak, yayılmak, para harcayarak etkilemeye çalışmak
spread out
 • {V} yaymak, açmak, sermek, ayırmak, yayılmak, genişlemek
spread out the table
 • {V} sofrayı kurmak, masayı kurmak
spread over
 • {V} istila etmek
spread thickly
 • {V} kalın sürmek
urban spread
 • {N} kentleşme: bozuk kentleşme
be spread-eagled kol ve bacakları yana açılmış durumda yatmak.
Equal spread of values in each range Her aralıktaki değerlerin eşit dağılımıyla
error spread hataların yayılması
error spread hataların yayılımı
error spread hataların yayılması
lay/spread/pour it on thick k. dili
1. fazlasıyla övmek.
2. fazlasıyla eleştirmek, (birinde) fazlasıyla kabahat bulmak.
3. fazlasıyla bahane ileri sürmek.
spread its wings (kuş) kanatlarını açmak/germek.
spread like wildfire büyük bir hızla yayılmak.
spread o.s. thin k. dili bir sürü işle meşgul olmak, kırk tarakta bezi olmak.
spread one´s arms wide kollarını alabildiğine açmak.
spread out
1. yayılmış. dağılmış. genişlemiş. açık. iyice açılmış. sürülen. gergin. yayılma. genişleme. dağılma. bulaşma. yayılım. genişlik. açıklık. ara. uzatma. şişmanlık. örtü. ekmeğe sürülen şey. ziyafet. şölen. kâr oranı. aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayf.