• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
thought Dinle! {ɵɔ:t}
 • {A} sanılan
 • {N} düşünce, fikir, sanı, görüş, kanı, niyet, düşünme, özen, ilgi, felsefe, az şey
thought i. düşünce, fikir, tasavvur, mütalaa; düşünme düşünüp taşınma; endişe; görüş, kanaat; düşünme kuvveti; ümit; nad. bir parça. a happy thought mutluluk veren düşünce. on second thought daha iyi düşününce .take thought düşünmek, tartmak.
thought f. bak. think.
thought i.
1. düşünme: He was lost in thought. Düşünceye dalıp gitmişti.
2. düşünce, fikir.
3. felsefe: French thought Fransız felsefesi.
thought thought thôt Fiil ·[bakınız] "think"

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
imagination boggles at the thought
 • {PHR} akıl almaz, akla hayale sığmaz
concealed thought
 • {N} art niyet
free thought
 • {N} özgür düşünce, serbest fikir
immersed in thought
 • {A} düşünceye dalmış
be lost in thought
 • {ID} dalmak, derin derin düşünmek
freedom of thought
 • {N} düşünce özgürlüğü
give a thought
 • {V} düşünmek
give rise to thought
 • {V} düşündürmek
give some thought to
 • {V} biraz ilgi göstermek
give thought to
 • {V} düşünmek, üzerinde düşünmek
have some thought to
 • {V} biraz ilgi göstermek
plunged in thought
 • {A} dalgın, düşünceye dalmış
school of thought
 • {N} düşünce tarzı
without thought
 • {ADV} düşünmeden
thought reader {'ɵɔ:t,ri:dər}
 • {N} düşünce okuyan
well-thought-out {,welɵɔ:t'aʋt}
 • {A} iyi düşünülmüş
deep in thought derin düşünceye dalmış.
give s.t. some thought bir şeyi iyice düşünmek.
give up thought of -i aklından çıkarmak.
have no thought of ... hiç aklından geçmemek, -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of becoming a teacher. Öğretmen olmak hiç aklından geçmemişti.