• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
withdraw Dinle! {wıð'drɔ:}
  • {V} çekmek, almak, geri almak, geri çekmek, para çekmek, çekilmek, ayrılmak, geri çekilmek, çekinmek
withdraw f (-drew, -drawn) geri çekmek, geri almak, geri çağırmak; banka hesabından çekmek; çekilmek. withdrawing room içerideki oda. withdrawal, withdrawment

i. çekilme; geri alma; davadan vaz geçme. with drawn

s. çekilmiş; içine kapanık, çekingen.
withdraw f. (with.drew,

withdrawn)
1. geri çekmek, çekmek: He withdrew his hand. Elini geri çekti.
2. from (parayı) (hesaptan/bankadan) çekmek.
3. from (bir şeyi) (bir yerden) çıkarmak: He withdrew the papers from his briefcase. Kâğıtları evrak çantasından çıkardı.
4. from (birini) (bir yerden) almak: He withdrew his daughter from that school. Kızını o okuldan aldı.
5. çekilmek, uzaklaşmak: Every evening he would withdraw to his study. Her akşam çalışma odasına çekilirdi. The cavalrymen withdrew from the battlefield. Süvariler savaş alanından çekildi.
6. (from) (-den) çekilmek, (-e) katılmaktan vazgeçmek: She withdrew from the contest. Yarışmadan çekildi.
7. (from) (-den) ayrılmak, (-i) bırakmak: Don´t withdraw from college! Üniversiteden ayrılma!
8. içine kapanmak/çekilmek, kabuğuna çekilmek.
withdraw with.draw wîdh.drô', wîth.drô' Fiil [D] withdrew, withdrawn * geri çekmek, çekmek: He withdrew his hand. Elini geri çekti. * {from} (parayı) (hesap veya bankadan) çekmek. * {from} (bir şeyi) (bir yerden) çıkarmak: He withdrew the papers from his briefcase. Kâğıtları evrak çantasından çıkardı. * {from} (birini) (bir yerden) almak: He withdrew his daughter from that school. Kızını o okuldan aldı. * çekilmek, uzaklaşmak: Every evening he would withdraw to his study. Her akşam çalışma odasına çekilirdi. The cavalrymen withdrew from the battlefield. Süvariler savaş alanından çekildi. * {(from)} (-den) çekilmek, (-e) katılmaktan vazgeçmek: She withdrew from the contest. Yarışmadan çekildi. * {(from)} (-den) ayrılmak, (-i) bırakmak: Don't withdraw from college! Üniversiteden ayrılma! * içine kapanmak/çekilmek, kabuğuna çekilmek.
withdraw (-drew, -drawn) geri çekmek, geri almak, geri çağı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
withdraw from circulation
  • {V} tedavülden kaldırmak
Can I withdraw money on my credit card here?
  • {PHR} çekmek: Burada kredi kartımdan para çekebilir miyim?
I'd like to withdraw some money.
  • {PHR} çekmek: Biraz para çekmek istiyorum.
I want to withdraw 1,000 US dollars, please.
  • {PHR} çekmek: 1.000 Amerikan Doları çekmek istiyorum.
withdraw one´s eyes from gözlerini (birinden/bir şeyden) başka tarafa çevirmek.
withdraw one´s objection itirazını geri almak.
withdraw one´s support desteğini çekmek.
withdraw one's eyes from * gözlerini (birinden/bir şeyden) başka tarafa çevirmek.
withdraw one's objection * itirazını geri almak.
withdraw one's support * desteğini çekmek.
can i withdraw money on my credit card here burada kredi kartımdan para çekebilir miyim
i want to withdraw 1,000 us dollars phr
i'd like to withdraw some money biraz para çekmek istiyorum.
withdraw from circulation tedavülden kaldırmak f.