• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Osmanlıca » Türkçe Yukarı
CİHAN f. Dünya, kâinat, âlem.

Osmanlıca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
ARUS-İ CİHÂN Dünya.
BEZM-İ CİHÂN Dünya meclisi. Dünya.
CİHAN-ÂRÂ f. Cihanı süsliyen, dünyayı bezeyen.
CİHAN-BÂN f. Cihanın bekçisi, dünyanın koruyucusu olan. Allah. Hükümdar.
CİHAN-BİN f. Dünyayı, cihanı gören. Allah. * Göz.
CİHAN-CU(Y) f. Dünyaya hâkim olmaya çalışan sultan, hükümdar.
CİHAN-DEĞER f. Cihan kıymetinde. Çok kıymetli.
CİHAN-DİDE f. Cihanı görmüş. Tecrübeli. * Meşhur, nâmdar.
CİHAN-EFRUZ f. Cihanı, dünyayı aydınlatan.
CİHAN-FÜRUZ Cihanı aydınlatan.
CİHAN-GERD f. Dünyayı dolaşan, cihanı gezen.
CİHAN-GİR f. Meşhur, cihanı zabteden, fâtih.
CİHAN-NEVRED f. Cihanı gezen, dünyayı dolaşan.
CİHAN-NÜMA f. Dünyayı gösteren harita veya coğrafya. * Çatının üzerinde her tarafa nezareti olan açık taraça. * Meşhur Türk Âlimi Kâtib Çelebi'nin 1654 (Hicri: 1065) tarihinde çizdiği Asya Kıt'asının haritası.
CİHAN-PENAH Cihanın koruyucusu olan.
CİHAN-PESEND f. Cihana meydan okuyan.
CİHAN-SÂLÂR f. Cihanın başkanı, büyüğü ve kumandanı olan, padişah.
CİHAN-SİTAN f. Cihanı zapteden. Padişah, hükümdar.
CİHAN-SÛZ f. Cihanı yakan, güneş. * Mc: Çok zulmeden.
CİHAN-ŞÜMÛL f. Cihan vüs'atinde, dünya çapında, cihanı alâkadar eden. Dünyayı kaplayan.